distributionsföretag med ambitionen att alltid utvecklas

Värnamo Åkeri bildades 1967 av Ingvar Sandahls Åkeri AB, Åke Udéns Åkeri AB.

Idag har bolaget ett 50-tal anställda och ägs av speditionsföretaget Schenker och åkerikoncernen Sandahlsbolagen gemensamt.

Med en ständigt uppdaterad fordonsflotta och engagerad och kunnig personal vill Värnamo Åkeri vara ett förstahandsval när det kommer till distribution i området Västra Småland.

Lastbil-7-webb