Lastbil-4-webb

Miljö

Värnamo Åkeri AB vill att verksamheten ska bedrivas så miljömedvetet och klimatsmart det är möjligt. I linje med det togs beslut redan 2012 att köra företagets bilar på miljödieseln HVO. Det är ett fossilfritt bränsle, framställt av av vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslet är betydligt mindre giftigt än traditionell diesel och dessutom förnyelsebart. Genom att använda HVO har Värnamo Åkeri kunnat minska sina utsläpp av koldioxid med ungefär 180 000 kg.

När vi köper nya fordon är det alltid med motorer av den mest miljöeffektiva sorten (Euro 6).

Våra chaufförer har alltid i åtanke att inte köra på tomgång i onödan och att planera sina körningar på ett optimalt trafiksäkert och miljösmart sätt.