Lastbil-6-webb

Vi lyssnar alltid på våra kunder för att hela tiden förbättra kvaliteten.

Kvalitetsarbetet är mycket viktigt för Värnamo Åkeri AB. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ambitionen att utveckla kvaliteten ska genomsyra hela verksamheten. Relationen till våra kunder står alltid i centrum. Värnamo Åkeri ska vara ett företag att lita på. Det ska vara leveranssäkert och tryggt. Vi lyssnar alltid på våra kunder för att hela tiden förbättra kvaliteten.

Vår fordonsflotta ska alltid hålla högsta kvalitetsnivån. Vi uppdaterar den med tre – fyra nya fordonsinköp årligen.

Våra chaufförer möter våra kundföretag dagligen på distributionsrundorna i vårt upptagningsområde, Västra Småland. För oss är det av yttersta vikt att vår personal har ett högklassigt kundbemötande och en yrkesskicklighet som är av toppklass i branschen.